Užitečné weby

http://www.cuzk.cz - Český úřad zeměměřičských a katastrální

http://nahlizenidokn.cuzk.cz – nahlížení do KN (budovy, jednotky, pozemky, mapy)

http://www.pfcr.cz - pozemkový fond České republiky

http://www.rzp.cz – živnostenský rejstřík

http://www.statnisprava.cz/ – odkaz na MÚ, ŽÚ, apod.

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home – Český statistický úřad

http://mesta.obce.cz/ – informace o městech a obcích ČR

http://www.czso.cz – statistický úřad (Malý lexikon obcí pro příslušný rok)

http://cds.mfcr.cz - Česká daňová správa

http://www.cenovemapy.cz/ – cenové mapy pozemků – aktualizovaná verze

http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html – záplavová území na území České republiky (aktuálně k roku 2009).

 

Partnerské stránky

Portál Vysoké Mýto

Results suggest that differentiation of instruction and assessment are complex endeavors requiring extended time and concentrated effort to master, the authors writemyessay4me.org conclude