ZAJISTÍME PRO VÁS :

Odhady domů, odhady bytů, odhady pozemků, odhady technických objektů a budov pro potřeby realizace dědictví a dědická řízení, pro potřeby nákupu a prodeje, při převodu nemovitostí z majitele na majitele,vypořádání SJM (společné jmění manželů) a ostatních movitých podílů . Pro odhady domů, odhady bytů,odhady technických budov lze dle potřeby stanovit cenu administrativní a/nebo cenu obvyklou.

911-essay.com