Potřebné podklady

NUTNÉ:

  1. výpis z katastru nemovitosti (list vlastnictví) –  ne starší tří měsíců
  2. kopii katastrální mapy   – ne starší jednoho roku

NEJSOU NUTNÉ:

  1. doklad prokazující stáří nemovitosti
  2. projektová dokumentace stavby
  3. kupní smlouva, darovací smlouva k nemovitosti
  4. smlouva o zřízení věcného břemene
  5. dokumenty k inženýrským sítím na pozemku
  6. předchozí znalecký posudek

Chronicle mini free littlefin 8 chronicle mini reviewed by jorge rodriguez on mar 4