Nabízím

NABÍZÍM ZNALECKÝ POSUDEK VŠECH TYPŮ NEMOVITOSTI.

Zejména pro objekty:
Rodinné domy, obytné domy, rekreační chalupy, rekreační domky, rekreační a zahrádkářské chaty, garáže, byty, nebytové prostory všeho druhu, domy s nájemními byty, budovy všech druhů, pozemky, a další stavby.

Zejména pro účely:
Převodu vlastnictví kupní smlouvou (koupě a prodej), převodu vlastnictví darovací smlouvou, vypořádání dědictví, vypořádání společného jmění manželů, vypořádání podílového spoluvlastnictví, určení ceny nemovitostí při jejich zahrnutí do jmění firmy, informativní ocenění jako podklad pro ekonomické rozhodování, apod.

 

NABÍZÍME TRŽNÍ ODHAD VŠECH TYPŮ NEMOVITOSTÍ.

Zejména pro objekty:

Rodinné domy, obytné domy, rekreační chalupy, rekreační domky, rekreační a zahrádkářské chaty, garáže, byty, nebytové prostory všeho druhu, domy s nájemními byty, budovy všech druhů, pozemky, a další stavby.

Co to je tržní odhad a k čemu je potřebný:

Tržní odhad, často nazýván také obecný či obvyklý je odhad neoficiální, to ale neznamená, že nemusí být velmi přesný. Jde hlavně o rozmezí ceny, cena tedy není přesná. Tržní odhad by měl vyjádřit hodnotu dané nemovitosti. Důležitá je lokalita, okolí nemovitostí, dopravní obslužnost, rekreační zázemí a možnosti zaměstnání v okolí.

Tržní odhad je přesnější pro účely prodeje či nákupu nemovitostí. Tržní odhad vyjadřuje hodnotu dané nemovitostí na trhu, vyjadřuje zájem případného kupce nebo nájemce o ní. Tržní odhad poukazuje na to, co chce trh, nepracuje tedy se zákonem stanoveným tabulkami, je objektivní. Oproti soudnímu posudku se může tedy lišit.

Tržní odhad stanovuje cenové rozmezí, ve kterém se Vaše nemovitosti momentálně nachází.

The official web version which instagram offers on desktop is shabby at best, but that probably comes off the back of the belief that a good portion of instagram users choose to use the service from the dedicated app on their smartphone